16/11/4

Herri kirolak 2016

Guraso horiek,

Bizkaiko Foru Aldundiak, urtarril-maiatza bitartean, herri kirolak bultzatzeko asmoarekin saio bereziak antolatuko ditu.  Guztira 3-4 igande izango dira. Ekintzak goizez egingo dira.
La Diputación Foral de Vizcaya va organizar entre enero y mayo distintas actividades para potenciar los deportes rurales.  En total serán 3-4 domingos por la mañana.

Gauzak hobeto antolatzeko, Aldundikoek ikastetxe bakoitzetik zenbat umek parte hartuko duten jakin nahi dute.  Beraz, interesatuok EKE koordinatzailearekin harremanetan jarri datorren azaroaren 8a baino lehen. Horrez gain, guraso boluntarioak beharko lirateke umeen arduradun bezala egoteko (taldeko guraso batekin nahikoa da).
Para una mejor organización los responsables quieren saber cuántos niñ@s estarían interesad@s en participar y la disponibilidad de l@s padres/madres para ejercer como responsables de ell@s.  Por ello os pedimos a tod@s l@s que queráis participar rellenéis la parte inferior y la entreguéis en secretaría con los papeles necesarios antes del próximo 8 de noviembre.

Momentuz hau da dugun informazioa. Topaketak hurbildu ahala informatuko zaituztegu.
De momento esta es toda la información.  En cuanto se acerquen los encuentros os informaremos.

Era berean esan nahi dizuegu, orain izena ematen duenak, joango denaren konpromisoa hartzen  duela.
De la misma manera os queremos recordar que el/la niñ@ que se apunte debe mantener el compromiso de participar una vez llegada la fecha de la actividad.

Zalantzarik izatekotan galdetu lasai asko EKEko koordinatzaileari (Idoia).
En caso de tener alguna duda, preguntar a la responsable de EKE (Idoia).

Entregatu beharrekoa:
-      Beheko izena emateko orria/ Hoja de inscripción
-      Errolda agiria/ Empadronamiento
-      Argazkia/    Foto